ΧΑΛΙΑ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΟΙΚΩΝ

Tα χαλιά που παράγονται όλα έχουν ξεχωριστό ύφος  που μπορούν να αναχθούν στην πόλη ή περιοχή και αν προέρχονται.   Ένα κοινό θέμα με όλα σχεδόν τα αποκλειστικά χαλιά είναι ότι έχουν μεγάλη πυκνότητα κόμπων, συχνά μεταξύ 600.000 κόμπους ανά τετραγωνικό μέτρο, μέχρι και μερικές φορές περισσότερο από, ένα εκατομμύριο και εμείς τότε μιλάμε κυρίως για το είδος των χαλιών όπως Ισφαχάν, Ghom, Tabriz, Nain, Keshan και Hereke.

JAYPOUR AMOUN
JAYPOUR AMOUN
GLOBAL COLLECTION
GLOBAL COLLECTION
SARASWATI PEARL COLLECTION
SARASWATI PEARL COLLECTION
SARASWATI DAZZLE COLLECTION
SARASWATI DAZZLE COLLECTION
OVERSEAS COLLECTION
OVERSEAS COLLECTION
SAHRAI COLLECTION
SAHRAI COLLECTION