ΠΕΡΣΙΚΑ ΧΑΛΙΑ
Περσία, το αρχαίο περσικό όνομα του Ιράν, μπορεί να υπερηφανεύεται ότι είναι η πιο ανώτερη κουλτούρα του κόσμου στην κατασκευή χαλιών. Η τέχνη της υφαντικής και της βαφής είναι κληρονομική όπως και τα χαλιά όλων των μορφών και των μεγεθών που γίνονται εδώ. Το τουρκικό τμήμα ομιλίας του πληθυσμού χρησιμοποιεί συχνά τον κόμπο Ghiordes ενώ το Περσικό τμήμα ομιλίας χρησιμοποιεί το Senneh κόμπο. Τα χαλιά που κατασκευάζονται στη χώρα παίρνουν συχνά το όνομά τους από την περιοχή όπου γίνονται, για παράδειγμα Χαμαντάν, Μασάντ, Κερμάν, Σιράζ και Bidjar. Τα χαλιά μπορούν επίσης να αναφέρονται σε διαφορετικές εθνικές ομάδες όπως οι Ghashghais. Το Ιράν είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες της Μέσης Ανατολής και απλώνεται σαν μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ο δρόμος του Μεταξιού διερχόταν από τη χώρα και τα τροχόσπιτα της δεν έφερναν μόνο εμπορεύματα, αλλά σκέψεις και ιδέες που διαδόθηκαν στον πληθυσμό.

NOMAD
NOMAD
GABBEH
GABBEH
HERIZ
HERIZ
QHOCHAN
QHOCHAN
MOUD
MOUD
SAROUGH
SAROUGH
KASHAN
KASHAN
BACHTIAR
BACHTIAR
BIDJAR
BIDJAR
MASHAD
MASHAD
KELIM
KELIM
KASHMAR
KASHMAR
Σελίδα 1 από 2